10 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มติวสถาปัตย์

การติวสถาปัตย์เป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนาน นักศึกษาสถาปัตยกรรมหลายคนล้วนต้องเคยผ่านการติวสถาปัตย์กันมาแทบทั้งสิ้น แต่มีหลายคนเช่นกันที่เมื่อมาติวแล้วพบปัญหาต่างๆมากมายเนื่องจากความเข้าใจผิด หรือ ไม่ทราบว่าการติวสถาปัตย์หรือการเรียนสถาปัตย์ในอีก 5 ปีข้างหน้านั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างไร และมีอะไรเป็นหัวใจสำคัญ วันนี้พี่ๆทาง time machine studio จึงได้รวบรวม 10 ข้อควรรู้สำหรับน้องๆที่ต้องรับทราบก่อนเริ่มติวสถาปัตย์ จะมีอะไรนั้น ไปดูกันได้เลย!

1. หัวใจของการติวสถาปัตย์ คือ การฝึกความเข้าใจในที่ว่าง 3 มิติ

หลายๆคนคิดว่าการติวสถาปัตย์คือการมุ่งเน้นในการวาดรูปให้สวยและเหมือนจริงที่สุด แต่ในความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของเนื้อหาข้อสอบอย่างเช่น การวาดภาพทัศรียภาพ หรือ ISOMETRIC รวมไปถึงการทำ PORTFOLIO หัวใจสำคัญล้วนคือการฝึกความเข้าใจในภาพ 3 มิติแทบทั้งสิ้น น้องๆที่สามารถเชื่อมโยงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติได้อย่างรวดเร็วจะทำให้สามารถคิดหรือเข้าใจที่ว่างทางสถาปัตย์ได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

2. การวาดภาพสำหรับสถาปนิก คือ การวาดภาพที่ใช้เวลาไม่นาน 

ในการติวสถาปัตย์ของน้องๆบางคน การวาดภาพจะเน้นไปกับการวาดภาพที่มีรายละเอียดสูงและใช้เวลาวาดเป็นเวลานาน บางคนใช้เวลาเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือในบางคนก้เป็นเดือนเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้นการวาดภาพที่สถาปนิกคนหนึ่งใช้ในการทำงานจริงนั้น ล้วนแต่ประกอบไปด้วยการสเก็ชภาพที่สามารถสื่อสารความคิดของสถาปนิกออกมาได้ชัดเจนในเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพ แผนภาพความคิด ผังพื้น หรือ ภาพตัด ดังนั้นความเข้าใจผิดที่ว่าการติวสถาปัตย์คือการฝึกวาดภาพเหมือนจริง แสดงแสงเงาราวกับภาพถ่าย ต้องใช้เวลาวาดเป็นอาทิตย์ จึงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการวาดภาพของสถาปนิกคนหนึ่ง

3. การติวสถาปัตย์ ไม่ใช่การฝึกวาดการ์ตูน

มีน้องๆหลายคนมีความชื่นชอบการวาดการ์ตูนเป็นอย่างมากและชอบการวาดภาพท่าทางของคน ทำให้ตนเองมีความชื่นชอบการวาดภาพทัศนียภาพของข้อสอบ CUTAD และ PAT4 ตามไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างความสุขในการฝึกฝนทำข้อสอบ แต่ต้องระวังอย่าให้เข้าใจผิดว่าการเรียนสถาปัตย์คือการวาดภาพทัศนียภาพที่แสดงท่าทางของคนในภาพเป็นสำคัญ เนื่องจากในการเรียนในคณะสถาปัตย์นั้นคือการออกแบบที่ว่างทาง 3 มิติ แทบทั้งสิ้น ดังนั้นการเขียนภาพทัศนียภาพจึงเป็นเพียงการตรวจระดับความเข้าใจทางที่ว่าง 3 มิติของน้องๆ ไม่ใช่เรื่องราวหรือความสวยงามของท่าทางของคนในภาพ การฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องสัดส่วนและขนาดที่ว่างในภาพ 3 มิติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆคนไม่ควรมองข้าม

4. การติวสถาปัตย์ ไม่ใช่มีแต่การวาดรูป

ในอดีตการติวสถาปัตย์จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการวาดภาพเสียส่วนใหญ่เนื่องจากความหลากหลายและเนื้อหาของข้อสอบยังไม่ได้มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปมาเหมือนในปัจจุบัน ทำให้ในการสอบเข้าคณะสถาปัตย์ในยุคนี้ที่มีการแบ่งรอบออกเป็นหลายรอบ มีการกำหนดโจทย์ที่เปิดกว้างอย่างการทำ PORTFOLIO น้องๆที่ติวสถาปัตย์จึงควรต้องติวและฝึกฝนในหลายๆด้านที่มากกว่าการวาดภาพให้สวยนั่นเอง ตัวอย่างเช่นการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การนำเขียนแบบทางสถสปัตยกรรมด้วยภาพมิติต่างๆ การประกอบและเข้าใจ 3 มิติ รวมไปถึงกระบวนการคิดและออกแบบอย่างเป็นระบบนั่นเอง

5. การแบ่งเวลาที่ดี และ กระชับ คือหัวใจของการติวสถาปัตย์

การติวสถาปัตย์ในปัจจุบันมุ่งเน้นและแข่งขันกันด้วยผลงานใน PORTFOLIO เป็นสำคัญ ดังนั้นการฝึกฝนและการใช้เวลาไปกับการติวสถาปัตย์จึงควรมุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงาน PORTFOLIO ให้ออกมาโดดเด่นที่สุดมากกว่าการฝึกความสามารถในการแรเงา ลอกภาพจาก pinterest ที่มักใช้เวลาหลายเดือนและเป็นการเน้นการฝึกความชำนาญของมือ

6. การติวสถาปัตย์ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญหลายด้าน

การติวสถาปัตย์ประกอบด้วยหลายปัจจัยได้แก่ การฝึกความคิดสร้างสรรค์ การฝึกการนำเสนอแบบทั้งการนำเสนอผ่านการพูด หรือ การแสดงด้วยแบบสถาปัตยกรรม และการฝึกการวาดภาพในเวลาอันสั้นเพื่อช่วยในการสื่อสารได้รวดเร็ว

7. เส้นที่ดี คือหัวใจของการวาดภาพทางสถาปัตย์

หากลงลึกแค่เฉพาะเรื่องของการวาดภาพทางสถาปัตย์ ภาพหนึ่งภาพมักประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆมากมาย ตัวอย่างเช่น แสงและเงาของภาพ เส้นของภาพ มิติความลึกของภาพ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำให้ภาพนั้นออกมาดูน่าสนใจคือเส้นนั่นเอง การใชข้เส้นที่ดีจะทำให้แบบที่นำเสนอมีความชัดเจนน่าสนใจและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเส้นในการวาดภาพทางสถาปัตย์มีอยู่หลากหลายรูปแบบมาก ได้แก่ เส้นสำหรับเขียนแบบที่ตจะมีความสม่าเสมอและชัดเจนตลอดเส้น เส้นของการสเก็ชแบบซึ่งจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาไปตามพื้นผิวของวัตถุที่วาด และเส้นแรเงาที่จะทำหน้าที่สร้างพื้นผิวที่แตกต่างพร้อมเรื่องราวของแสงและเงาในภาพนั่นเอง การใช้เส้นที่ต่างกันจะมีเทคนิควิธีการรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

8. การติวสถาปัตย์ต้องการความตั้งใจและสนใจส่วนตัวของผู้เรียน

การติวสถาปัตย์ต้องการความตั้งใจและความสนใจส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอย่างมาก น้องๆที่สนใจอยากติวสถาปัตย์ควรหาแพชชันของตนเองให้เจอและนำมาใช้เป็นแรงผลักดันในการทำงานออกแบบ เพราะจะทำให้การทำ PORTFOLIO เกิดจากความสนุกและได้ผลงานที่น่าสนใจ ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเลือกติวสถาปัตย์ น้องๆจึงควรถามตัวเองให้แน่ชัดก่อนว่าตนเองอยากเรียนและสนใจจริงหรือไม่

9. ปัจจุบันการติวสถาปัตย์ยังไม่สอดคล้องกับการเรียนสถาปัตยกรรม

การติวสถาปัตย์ในปัจจุบันมีการฝึกการสอนหลากหลายรุปแบบที่แตกต่างกันออกไป มีหลายๆการติวที่ยังถือว่าไม่ได้เน้นในจุดที่สำคัญของการสอบเข้าหรือการเรียนการสอนในคณะอย่างแท้จริง แต่ไปเน้นในการฝึกฝนในระยะยาวที่ใช้เวลามาก ดังนั้นการเลือกติวสถาปัตย์ของน้องๆควรศึกษาให้ดีถึงเนื้อหาการสอบและการเรียนในมหาลัยอย่างเข้าใจเสียก่อน เพื่อให้น้องๆเลือกการติวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนได้มากขึ้น

10. การติวสถาปัตย์คือการ สร้างสรรค์ผลงาน มากกว่าการ ผลิตผลงาน

ข้อนี้เป็นสิ่งที่ถือเป็นปัญหาที่พบในปัจจุบันมากในการติวสถาปัตย์ของน้องๆหลายๆคนคือการที่น้องๆหลายคนเอาเวลาส่วนใหญ่ที่มีไปทำงานในส่วนของการ production หรือคือการวาดภาพนำเสนอแบบออกมาให้ดูเต็มดูสวย แต่มักมองข้ามขั้นตอนของการ design ที่ต้องการเวลามากเหมือนกัน หรือในน้องๆบางคนกลัวที่จะปวดหัวกับการคิดออกแบบเลยไปใช้เวลากับการผลิตงานที่เน้นฝีมือมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ทำให้เป็นการปิดโอกาสในการพัฒนาและลองค้นหาศักยภาพของตนเองลงไป

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ