สอบเข้าสถาปัตย์ ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ปัจจุบันมีรอบการสอบเข้าสถาปัตย์ทั้งหมดกี่รอบ

ปัจจุบันการสอบเข้าสถาปัตย์เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก โดยในช่วง 3-4 ปีมานี้ เริ่มเกิดการเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาสถาปัตย์ในรูปแบบต่างๆที่แปลกใหม่ออกไปจากการยื่นคะแนน GAT และ PAT4 ในการรับตรงหรือสอบตรงมากขึ้น โดยได้มีการเพิ่มรอบการสอบเพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกแก่บรรดาน้องๆ ม.ปลาย ตามความถนัดของน้องเเต่ละคนที่อยากเข้าสถาปัตย์ โดยสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 รอบใหญ่ๆ คือ TCAS 1 , 2 และ 3 ซึ่งจะมีข้อกำหนด ลักษณะการสอบ และระยะเวลาในการเปิดรับที่แตกต่างกันไป

 

คุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครสอบ ของคณะสถาปัตย์สถาบันต่างๆ

การสมัครสอบเข้าคณะสถาปัตย์ในหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของไทย ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล้วนมีข้อกำหนดพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการสอบรอบ TCAS1 นั่นเอง ทางพี่ๆจาก time machine studio จึงอยากแนะนำน้องๆที่สนใจอยากเข้าคณะสถาปัตย์นั้น เลือกเรียนสายการเรียน วิทย์-คณิต และรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม ( GPAX ) ของตนเองให้อยู่ในระบบตั้งเเต่ 3.00 ขึ้นไปโดยเฉพาะใน 4 เทอมแรกของการเรียน ม.ปลายถ้าหากเป็นไปได้ เนื่องจากจะครอบคลุมเงื่อนไขการรับสมัครแทบทุกสถาบัน แต่สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่สายการเรียนอื่นๆก็อย่าเพิ่งตกใจไป เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนสายศิลป์คำนวนที่มีหน่วยกิจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันเกินข้อกำหนดก็สามารถยื่นสมัครรอบ TCAS1 ได้หลายหลายที่เลยทีเดียว ส่วนน้องๆสายศิลป์ภาษาที่สนใจอยากเข้าสถาปัตย์ก็ยังสามารถฝึกฝนฝีมือเพื่อมาลุยการสอบในรอบ TCAS3 ได้เช่นกัน

117393093 136620304460722 2908629463213863051 n - Time Machine Studio
S 8462341 - Time Machine Studio
S 8462339 - Time Machine Studio
S 8462343 - Time Machine Studio
S 8462342 - Time Machine Studio

การสอบรอบ TCAS 1 หรือ การสอบในรูปแบบการยื่น PORTFOLIO 

เป็นรูปแบบการสอบที่เพิ่งมีการจัดสอบขึ้นอย่างแพร่หลายในช่วง 4 ปีมานี้ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การสอบในลักษณะนี้จะเป็นจัดทำและการยื่น PORTFOLIO ในการคัดเลือกและการทำสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นรอบที่เหมาะสมเป็นอย่างมากกับน้องๆที่มีหัวคิดแและเป็นคนที่ชอบการออกแบบ เพราะเป็นข้อสอบที่ให้อิสระแก่ผู้สมัครเป็นอย่างมากในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ ความรู้พื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรม และทักษะด้านอื่นๆของตนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการฝึกคิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและการนำเสนอผลงานอย่างน่าสนใจเเละเข้าใจง่าย ถือเป็นหัวใจหลักที่ส่งผลดีต่อ PORTFOLIO ของน้องๆตลอดจนการสอบสัมภาษณ์ในรอบถัดไป การสอบรอบนี้นอกจากการทำ PORTFOLIO แล้ว น้องๆยังควรทำคะแนน GPAX 4 เทอมแรกในช่วง ม.ปลายของตนให้ดี ( ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางข้อมูลด้านล่าง ) และต้องฝึกฝนทักษะการออกแบบเเละนำเสนอแบบภายในระยะเวลาจำกัดเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากเมื่อ PORTFOLIO ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในรอบถัดไป ก่อนการสอบสัมภาษณ์หลายๆสถาบันจะมีการจัดการทดสอบเพื่อยืนยันทักษะทางด้านการออกแบบเพื่อประกอบการประเมิณผู้เข้าสอบในรอบการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย

การสอบรอบ TCAS 2 หรือ การสอบในรูปแบบ QUOTA  

ปัจจุบันการสอบในรอบนี้มีการจัดสอบขึ้นอยู่ไม่มากนัก สถาบันที่มีการเปิดอย่างชัดเจนคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการจัดสอบภาคปฏิบัติวัดความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรมเเละการสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ การสอบรอบนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงการสอบ ได้เเก่

1. การยื่นคะแนนและส่งเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วยเอกสารรับรองเกรดเฉลี่ยสะสมที่ต้องถูกกว่า 3.00 , เอกสารเเสดงคะเเนนสอบวัดระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ( CU-TEP > 60 , IELTS > 5.0 ) และเรียงความอธิบายผลงานการออกแบบลงในกระดาษเอ4 ในจำนวนหน้าที่กำหนด ดังนั้นน้องๆที่เลือกสอบเข้าในรอบนี้ควรมีการจัดเตรียมในส่วนของ PORTFOLIO ไว้บ้างเพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ในรอบต่อไป
2. การสอบปฏิบัติ เป็นการทำแบบทดสอบ 2 ชุด โดยประกอบไปด้วย ข้อสอบวัดทักษะพื้นฐานทางด้านการออกเเบบ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายข้อสอบ PAT4 และ CUTAD ผสมรวมกัน และข้อสอบวัดทักษะพื้นฐานทางด้านการออกแบบและเขียนแบบ โดยจะมีลักษณะเป็นข้อสอบปฏิบัติที่ทดสอบการออกแบบในเรื่องของรูปทรง 3 มิติ เเละการเขียนแบบทางสถาปัตย์นั่นเอง ดังนั้นการฝึกฝนการทำข้อสอบความถนัดสถาปัตย์ เเละการฝึกฝนความเข้าใจเเละการเขียนแบบของรูปทรง 3 มิติที่ชำนาญจึงมีความจำเป็นสำหรับน้องๆที่จะเข้าสอบรอบนี้เป็นอย่างมาก

3. การสอบสัมภาษณ์ มีความคล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์ของการสอบรอบ TCAS1 โดยผู้เข้าสอบควรเตรียมและเรียบเรียงการนำเสนอข้อมูลของผลงานใน PORTFOLIO ไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์เป็นไปได้อย่างชัดเจนเเละถูกต้องครบถ้วนที่สุด

iso l new set - Time Machine Studio
LINE ALBUM 1152564 BE ๒๑๐๙๐๕ - Time Machine Studio
LINE ALBUM 1152564 BE ๒๑๐๙๐๕ 3 - Time Machine Studio
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
S 8519687 - Time Machine Studio

การสอบรอบ TCAS 3 หรือ การสอบในรูปแบบ ADMISSION

การสอบรอบนี้เป็นการสอบที่คล้ายคลึงกับระบบรับตรงในสมัยก่อนเป็นอย่างมาก โดยจะเป็นการที่ผู้สมัครสอบต้องยื่นคะแนนการสอบ 9 วิชาสามัญ, GAT, PAT4 ,ONET หรือ GPAX ตามข้อกำหนดสัดส่วนคะแนนของเเต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อทำการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป โดยจะมีการแบ่งรอบการคัดเลือกออกเป็นสองรอบได้เเก่ ADMISSION1 และ ADMISSION2

ตารางสรุปเกณฑ์และรอบการสอบของคณะสถาปัตย์จุฬาฯ ศิลปากร และ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564
CHULALONGKORN UNIVERSITY
round n. requirement item schedule
TCAS 1
: portfolio
AR (15)
IA (5)
LA (5)
ID (5)
UA (3)
TRACK :
Sci-Math
GPAX(5) :
> 3.50
(Physics Math Art)
ESSENTIAL DOC :
- English score
CU-TEP > 60
IELTS > 5.0
TOFEL (IBT) > 64
TOFEL (ITP) > 477
- Portfolio
(10 pages)
1st ROUND
A. portfolio
50/100
B. english score
50/100

*A+B > 75/100*

FINAL ROUND
interview
- arch.knowledge
80/100
- vision
10/100
- personality
10/100
- 18 JAN
register
deadline
- 18 JAN
applying
deadline
- 8 FEB
1st round
announcement
- 12 FEB
interview
- 22 FEB
final
announcement
TCAS 2
: quota
AR (25)
IA (10)
LA (10)
ID (15)
UA (20)
TRACK :
All
GPAX(5) :
> 3.50
ESSENTIAL DOC :
- English score
CU-TEP > 60
IELTS > 5.0
TOFEL (IBT) > 64
TOFEL (ITP) > 477
- Portfolio brief
(2+4 pages)
- Portfolio (unlimited)
1st ROUND
A. special design & drawing skill
test
50/100
B. design ability test
50/100

*A+B > 75/100*

FINAL ROUND
interview
A. arch.knowledge
30/100
B. arch.skill
30/100
C. portfolio
40/100

*A,B,C > 50/100*
- 5 JAN
register
deadline
- 12 MAR
applying
deadline
- 30 MAR
applicant
announcement
- 6 API
1st round
examination
- 3 MAY
1st round
announcement
- 6 MAY
interview
- 10 MAY
final
announcement
TCAS 3
: admission 1-2
admission 1
AR (10)
IA (10)
LA (15)
ID (15)
UA (5)
TRACK :
All
GPAX(6) :
> 3.00
ESSENTIAL DOC :
- Common Subject
ENGLISH
MATH
PHYSICS
- PAT4 > 120/300*
ADMISSION 1 100%
A. common subject 60%

ENGLISH : 20%
MATH : 20%
PHYSICS : 20%
B. PAT4 40%
- 15 MAY
register
deadline
- 26 MAY
final admision 1
announcement
- 1 JUN
final admision 2
announcement
admission 2
AR (10)
IA (5)
LA (10)
ID (5)
UA (2)
TRACK :
All
GPAX(6) :
> 3.00
ESSENTIAL DOC :
-ONET
-GAT
-PAT4
ADMISSION 2 100%
A. GPAX 20%
B. ONET 30%
C. GAT 10%
D. PAT4 40%
SILPAKORN UNIVERSITY
round n. requirement item schedule
TCAS 1
: portfolio 1-2
portfolio 1
AR (35)
TA (15)
TRACK :
All
GPAX(4) :
> 3.00
ESSENTIAL DOC :
- Portfolio
(10 pages)
1st ROUND
A. portfolio

FINAL ROUND
A. skill verification test
B. interview
- 6 NOV
applying
deadline
- 18 NOV
1st round
announcement
- 12 DEC
interview
- 16 DEC
final
announcement
portfolio 2
AR (20)
TA (5)
- 14 JAN
applying
deadline
- 5 FEB
1st round
announcement
- 14 FEB
interview
- 22 FEB
final
announcement
TCAS 2
: quota
*28 provinces*
AR (15)
TA (10)
TRACK :
All
GPAX(4) :
TA > 2.75
ESSENTIAL DOC :
- Common Subject
ENGLISH
MATH
PHYSICS
- PAT4 > 60/300*
- Portfolio (unlimited)
AR
1st ROUND
A. common subject 35%
B. PAT4 30%
C. GAT 10%

FINAL ROUND
D. interview 25%

TA
1st ROUND
A. common subject 50%

FINAL ROUND
B. interview 50%
- 14 MAR
register
deadline
- 14 MAR
applying
deadline
- 3 MAY
1st round
announcement
- 6 MAY
interview
- 10 MAY
final
announcement
TCAS 3
: admission 1-2
admission 1
AR (10)
TA (10)
TRACK :
All
GPAX(6) :
All
ESSENTIAL DOC :
-ONET
-GAT
-PAT4
A. common subject 35%
ENGLISH
MATH
PHYSICS
B. PAT4 50%
C. GAT 15%
*A,B,C > 20%
- 15 MAY
register
deadline
- 26 MAY
final admision 1
announcement
- 1 JUN
final admision 2
announcement
admission 2
AR (5)
TA (5)
ADMISSION 2 100%
A. GPAX 20%
B. ONET 30%
C. GAT 10%
D. PAT4 40%
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG ( KMITL )
round n. requirement item schedule
TCAS 1
: portfolio
portfolio 1
AR (50)
LA (20)
TRACK :
Sci-Math , Art-Math
( Sci+Math > 15 units )
GPAX(4) :
AR > 3.00
LA > 2.75
ESSENTIAL DOC :
- Portfolio
(6 pages)
- English score (optional)
CU-TEP > 57
IELTS >4.5
TOEIC > 500
TOFEL (paper) > 477
TOFEL (CBT) > 153
TOFEL (IBT) > 53
- self introducing clip
1st ROUND
A. portfolio 60%
- essay x 1
- graphic diagram x 1
- urban design x 1
- visual art x 2
- express yourself x 1
B. GPAX 20%
C. awards & english score 20%

FINAL ROUND
A. skill verification test
B. interview
<br
- 25 DEC
applying
deadline
- 15 JAN
1st round
announcement
- 30 JAN
video clip applying
deadline
- 6-7 FEB
interview
- 22 FEB
final
announcement
IA (45) TRACK :
Sci-Math , Art-Math
( Sci+Math > 15 units )
GPAX(5) :
> 3.00
ESSENTIAL DOC :
- Portfolio
(10 pages)
1st ROUND
A. portfolio 60%
- essay x 1
- pen/pencil sketch x 1
- pencil landscape sketch
+ essay x 1
- interior perspective x 5

*pen/pencil line x1*
*thai contemporary x1*
- interior sketch design > 4

FINAL ROUND
A. skill verification test
B. interview
-25 DEC
applying
deadline
-25 JAN
1st round
announcement
- 6 FEB
interview
- 22 FEB
final
announcement
ID (45) TRACK :
All
GPAX(4) :
> 2.75
ESSENTIAL DOC :
- Portfolio
(10 pages)
1st ROUND
A. portfolio 60%
- essay x 1
- pen/pencil sketch x 1
- pencil product sketch
with user x 1
- colored product
sketch design x 5
*thai contemporary x1*
*electrical product x1*
- product tech. drawing x 1

FINAL ROUND
A. skill verification test
B. interview
TCAS 3
: admission 1-2
admission 1
AR (10)
TRACK :
All
GPAX(6) :
AR > 2.50
ID > 2.75
ESSENTIAL DOC :
-ONET
-GAT
-PAT4
ADMISSION 1 100%
A. GAT 30%
B. PAT4 70%

- 15 MAY
register
deadline
- 26 MAY
final admision 1
announcement
- 1 JUN
final admision 2
announcement
admission 2
ID (10)
ADMISSION 2 100%
A. GPAX 20%
B. ONET 30%
C. GAT 10%
D. PAT4 40%

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ