การวาดภาพทัศนียภาพ ยังจำเป็นต่อการติวสถาปัตย์อยู่ไหม!?

การวาดภาพทัศนียภาพ ยังจำเป็นต่อการติวสถาปัตย์อยู่ไหม!

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติวสถาปัตย์ในอดีตคือการฝึกวาดทัศนียภาพ ซึ่งในสมัยก่อน การติวสถาปัตย์ด้านการวาดทัศนียภาพเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานถึง 1-2 ปี เพราะในช่วงนั้นการวาดทัศนัยภาพเป็นเรื่องที่มีการวัดผลมากที่สุด และเรายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่งในการติวเช่นกัน แต่เมื่อเรามองปัจจุบันที่การออกข้อสอบความถนัดสถาปัตย์ได้เปลี่ยนไป การสอบการวาดทัศนัยภาพทั้งในข้อสอบ PAT 4 และ CU-TAD ในปัจจุบันที่วัดผลการวาดทัศนียภาพเพียง 20% ของทั้งหมด หรือข้อสอบ PAT4ล่าสุด ในปี 2023 ที่การออกข้อสอบจะเป็นการตอบแบบปรนัย ( MULTIPLE CHOICE ) ทั้งหมด ทำให้เราต้องมาตั้งคำถามว่าการวาดทัศนียภาพยังมีความจำเป็นอยู่ไม่นั่นเอง และอีกเรื่องที่สำคัญคือ แล้วการติวทัศนียภาพแบบเดิมที่ทำกันมาไม่ต่ำกว่า 20 ปีนั้น ต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม้ที่จะทำให้ตรงกับการใช้งานปัจจุบันมากที่สุด

การติวสถาปัตย์เรื่องทัศนียภาพ กับความจำเป็นในปัจจุบัน

ในหัวข้อนี้เราจะต้องแยกการใช้งานความสามารถการวาดทัศนียภาพออกเป็นสองส่วน

ส่วนที่หนึ่ง คือติวสถาปัตย์การวาดทัศนียภาพเพื่อนำไปสอบข้อสอบ

ข้อสอบด้านสถาปัตย์ในประเทศไทย มี สองข้อสอบ PAT4 และ CU-TAD

ซึ่งในปัจจุบันอย่างท่าเราได้กล่าว การสอบวาดทัศนียภาพในปี 2023 จะเหลือแค่ข้อสอบ Cu-TAD เท่านั้น และการวัดผลจะอยู่ที่ 20% เท่านั้น ย่างไรก็ตาม การสอบ CU-TAD อีก 80% ที่เปลือคือเรื่องของการตอบโจทย์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ และ การวาดไอโซเมตริก ซึ่งการวัดผลอื่นๆที่กล่าวมานั้นมีการใช้ทฤษฎีการวาดทัศนียภาพมาใช้ไม่มากก็น้อย ฉะนั้นเราจึงของสรุปว่าหากใครที่ต้องการยื่น INDA ที่ต้องใช้คะแนน CU-TAD การติวการวาดทัศนียภาพยังเป็นเรื่องที่สำคัญ

ในส่วนของการสอบตรงกับมหาวิทยาลัยหลายที่ ในปัจจุบันจะเป็นการเขียนแบบ ซึ่งในมุมมองของเรา เรามองว่าการวาดทัศนียภาพนั้นเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเข้าใจสามมิติ ทำให้เรายังแนะนำว่าการเข้าใจการวาดทัศนียภาะยังมีความจำเป็นครับ

ในส่วนของการสอบ PAT4 ในปี 2023 นี้ การที่ ทปอ. ได้ประกาศว่าการสอบสถาปัตย์ PAT4 จะเป็นปรนัยทั้งหมด ทำให้เราอาจจะต้องแจ้งว่าความจำเป็นในการเรียนการวาดทัศนียภาพนั้นอาจจะไม่จำเป็นแล้วนั่นเองครับ

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราบิกว่า การติวสถาปัตย์เรื่องของทัศนียภาพยังมีความจำเป็นนั้น เรามองถึงการที่น้องๆเข้าใจทฤษฎีก่อน ซึ่งต่างไปจากการติวแบบเดิมที่เราจะต้องเน้นวาดให้สวย เรามองว่า การใช้งานทัศนียภาพในปัจจุบัน เราใช้เพื่อเน้นการสื่อสารภาพวาดให้มีความความน่าสนใจและตื่นตามากกว่า เช่นการใช้งานกับการวาด Product Design ที่ต้องสร้างความน่าตื่นเต้นโดยการใช้การวาดทัศนียภาพสองจุด หรือการทำของสอง isometric ที่เราสามารถวาดแบบทัศนียภาพได้เช่นกันเพื่อประหยัดเวลาในการฉายเงาและวาดหลังคา ฉะนั้นการติวสถาปัตย์ฝึกทัศนัยภาพแบบเดิมควรจะต้องเปลี่ยนไป ไม่เดิมจาก คน รถ ต้นไม้ อีกแล้วนั่นเอง

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ส่วนที่สอง คือการติวสถาปัตย์การวาดทัศนียภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำพอร์ตฟอลิโอ สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องหลักที่เราต้องการพูดกัน เพราะว่า ในปัจจุบันการยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอนั้นใอเทียบจำนวนคนที่รับกับการาอบความถนัดสถาปัตย์ในเวลานี้แล้วนั้น การรับด้วยพอร์ตฟอลิโอมีจำนวนเยอะกว่ามาก โดยสิ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นความสามารถในพอร์ตฟอลิโอคือ ระบบความคิดและความสามารถในการแสดงความคิดออกมาเป็นผลงาน และเมื่อเราพูดถึงจุดนี้ การวาดทัศนียภาพนั้นเลยเป็นหนึ่งในความสำคัญของช่วงเวลา ส้รางไอเดียใหม่ การสเกชต์ออกมาเป็นภาพทัศนียภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราทำให้เรามีชุดข้อมูลของการเสนไอเดียและการทดลองเพื่อนำไปต่อยอดและประกอบกันเป็นความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมต่อไป ฉะนั้น ความเข้าใจมุมมองทัศนียภาพ จะเป็นเรื่องสำคัญในการติวสถาปัตย์และทำพอร์ตฟอลิโอให้สำเร็จนั่นเอง

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การติวสถาปัตย์เรื่องทัศนียภาพ กับสิ่งที่เราคาดการณ์ในอนาคต

 เราเชื่อว่าการสอบ PAT4 ในอนาคตจะกลับมาให้การสอบนั้นเน้นเป็นการวาดอย่างแน่นอน เนื่องจากการเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบที่สร้างผลงานที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้น ทุกอย่างเริ่มจาก จินตนาการ และจินตนาการนั้นจะเกิดเป็นภาพขึ้นมาได้ จะต้องเกิดจากการเชื่อมต่อของสมองและมือ ที่มือนั้นๆสามารถวาดเป็นภาพเบื้องต้นออกมาได้นั่นเอง หากใครเชื่อว่าการที่โลกเรามีโปรแกรมขึ้นสามมิติแล้ว เราสามารถ จินตนาการอะไรก็ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแค่ส่วนเดียว หากเราต้องการสร้างภาพอะไรที่ยากขึ้นมา การวาดด้วยมือที่เป็นโครงร่างอาจจะใช้เวลา 5 นาที ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะต้องใช้ 10-20 ฟังก์ชั่นถึงออกมาเป็นรู้ได้ ฉะนั้น ความสำคัญของการวาด และการเห็นภาพในสมองจากทฤษฎีที่เราดข้าใจนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ และนั้นเองที่เราเลยเชื่อว่าการสอบโดยการวาดจะต้องกลับมาในไม่ช้า และยิ่งเรื่องของการวาดทัศนียภาพที่เราเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกมุมมองของสถาปนิก สิ่งนี้จะต้องกลับมาสอบอย่างแน่นอน

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การติวสถาปัตย์เรื่องทัศนียภาพ กับการใช้งานในช่วงที่เรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการทำงานจริง จริงๆแล้ววิธีการทำงานในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัย และ ช่วงของการทำงานจริงๆนั้น ก็เหมือนการสร้างพอร์ตฟอลิโองานหนึ่งที่ต้องตอบโจทย์ความเป็นจริงและลูกค้ามากขึ้น มีความซับซ้อนของการทำงานที่มากขึ้น การที่เรามีสกิลการวาดทัศนียภาพทำให้เราสามารถเสนอไอเดียกับตัวเองหรือกับลูกค้าได้เร็วมากขึ้น เมื่อคุณสามารถวาดทัศนียภาพได้ การจินตนาการ space ของสถาปัตยกรรมในหัวก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกัน และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเราต้องเรนเดอร์ภาพ การเลือกมุมมองของภาพนั้นก็เกิดจากการที่เราฝึกมองภาพเป็นสามมิติตลอดเวลานั้นเอง ฉะนั้นเราเชื่อว่าทฤษฎีทัศนียภาพนี้คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์มองและรับรู้มาตั้งแต่กำเนิด และเป็นมุมมองที่ส่งผลที่สุดกับผู้รับสารที่เค้าจะวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่า space ที่เค้าได้อยู่ มีตอบโจทย์อย่างไร ฉะนั้น เราเชื่อว่า ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเกิดขึ้นในการสอบความถนัด เราเชื่อว่า ความสำคัญของเนื้อหาการติวสถาปัตย์ส่วนนี้มีความจำเป็นอยู่เสมอ และที่สำคัญ มันคืออาวุธชิ้นหนึ่งที่สถาปนิกต้องมี และต้องมันให้คมเพื่อใช้ในการทำงานต่อไป

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ