เคลียร์ปมผู้ปกครอง เจาะลึกค่าเทอมคณะออกแบบอินเตอร์กัน! รวมถึงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ด้วย

unnamed - Time Machine Studio
ถ้าหากพูดถึง inda จุฬา commde จุฬา หลังจากที่เราได้หาข้อมูลกับคณะเหล่านี้แล้ว ในใจหลายๆคนต้องไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่แน่ๆ เพราะต้องมีคำว่า “แพง” โผล่เข้ามาในหัวเมื่อเทียบกับค่าเทอมสถาปัตย์จุฬาภาคไทย หรือแม้แต่ผู้ปกครองเอง ถ้าได้ยินลูกบอกว่าอยากขเ้า คำถามในหัวคือ เท่าไหร่ หรือ จะคุ้มไหมแน่นอน ฉะนั้น วันนี้เราจะมาคุยกันว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละคณะกลุ่มนี้ ราคาเท่าไหร่กันแน่ เทียบกับภาคไทยแพงกว่าเยอะไหม แะคุ้มหรือเปล่า เราไปดูกัน!

ในการพูดถึงค่าใช้จ่าย เราจะขอแยกเป็นสองข้อหลักที่เป็นข้อมูลเฉพาะ

 1. ค่าเทอม
 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานการออกแบบ


ค่าเทอม

เมื่อนำค่าเทอมของภาคไทยมาเทียบกับค่าเทอมภาคอินเตอร์อย่าง inda จุฬา และ commde จุฬา ในการจ่ายค่าเทอม inda และ commde จุฬา จะแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่ชำระค่าเทอมกลางของมหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายที่ชำระค่าเทอมแยกของภาควิชานานาชาติภาคนั้นๆ ฉะนั้น เมื่อเทียบกัน การจ่ายค่าเทอ inda จุฬา และ ค่าเทอม commde จุฬา จะต้องจ่ายสองส่วน ในขณะที่หากเป็นค่าเทอมสถาปัตย์จุฬาภาคไทย ค่าเทอมทั้งหมดจะจ่ายแค่ค่าเทอมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งคือส่วนแรกส่วนเดียวนั่นเอง

โดยเรทราคาค่าเทอมของแต่ละภาควิชาจะเป็นดังตารางนี้
ภาควิชา ปีที่เรียน ค่าเทอมมหาวิทยาลัย ค่าเทอมแยกของภาควิชา รวม
สถาปัตย์ไทย 5 25,500 - 255,000
สถาปัตย์ภาคอุตสาหกรรม 4 25,500 - 204,000
INDA 4 25,500 70,000 764,000
COMMDE 4 25,500 70,000 764,000
ค่าเทอมภาคฤดูร้อนที่บังคับ
ภาควิชา จำนวนเทอมที่บังคับเรียน ค่าเทอมฤดูร้อนมหาวิทยาลัย ค่าเทอมแยกของภาควิชา รวม
INDA 2 6,375 35,000 82,750
COMMDE - 6,375 35,000 0

ฉะนั้น เมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาค่าเทอมสถาปัตย์คณะภาคไทยจะอยู่ที่ 25-30% ของราคาค่าเทอมสถาปัตย์จุฬาภาคไทยอย่างไรก็ตามเราอยากให้ดูปัจจัยที่สองเป็นอีก 1 อย่างในการตัดสินใจ เพราะการทำงานด้านสถาปัตย์ไม่ได้ค่าแค่ค่าเทอมแต่ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นการพิมพ์งาน การสร้างแบบจำลองด้วย

ค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานการออกแบบ
unnamed 1 - Time Machine Studio

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยกว่าค่าเทอมและหลายคนไม่ทราบค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาก่อน ค่าใช้จ่ายระหว่างการเรียนสถาปัตย์ที่ผู้เรียนสถาปัตย์ต้องจ่ายมีดังนี้
(ทั้งนี้เราขอไม่รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่ากินอยู่ ค่าที่พักอาศัยระหว่างการเรียน หรือ ค่าเดินทางครับ)

 1. ค่าอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานสถาปัตย์และการออกแบบ
 2. ค่าพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่เพื่อนำเสนองานออกแบบช่วงเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ
 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานจริง หรือ ผลงานจำลอง รวมถึงอุปกรณ์ช่วยตัดและประกอบ
1. ค่าอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานสถาปัตย์และการออกแบบ
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ในค่าใช้จ่ายนี้เป็นของที่จำเป็นที่สุดในการใช้เรียนสถาปัตย์และการออกแบบ นั่นคือการซื้อคอมพิวเตอร์
โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนสถาปัตย์จำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการจำลองแสงและภาพเสมือนจริงหรือเรียกว่า rendering ซึ่งจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปคสูงในการทำงาน โดยอุปกรณ์นี้จำเป็นทั้งการเรียนสถาปัตย์ภาคไทย และการเรียน inda และ commde ค่าใช้จ่ายคร่าวๆอยู่ที่ 40000-60000 บาท ใช้ได้ตลอด 4-5 ปี โดยผู้เรียนจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง

2. ค่าพิมพ์เอกสาร

การพิมพ์รูปขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอผลงานเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเวลาตรวจงานสถาปัตย์และการออกแบบ อาจารย์มีความจำเป็นในการมองภาพรวมของงาน ฉะนั้น ผู้เรียนสถาปัตย์และการออกแบบจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารในทุกๆครึ่งเทอมที่มีการส่งงานใหญ่ โดยจ่ายใช้จ่ายต่อครึ่งเทอมจะอยู่ที่ 800-1200 บาท อย่างไรก็ตามหากผู้ตรวจงานให้นำเสนอด้วยการฉายโปรเจกเตอร์ ผู้เรียนสถาปัตย์และการออกแบบอาจจะไม่ต้องพิมพ์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้เรียนเป็นคนชำระทั้งหมด

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานจริง หรือ ผลงานจำลอง รวมถึงอุปกรณ์ช่วยตัดและประกอบ
Screenshot 2021 11 02 at 14.59.13 - Time Machine Studio

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีราคาแพงที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนสถาปัตย์และการออกแบบอาจมีรูปร่างผลงานที่ซับซ้อน ทำให้ผลงานจำลองหรือการสร้างผลงานจริงมีความยากขึ้นไปด้วย ทั้งในเรื่องของวัสดุ และกระบวนการสร้างผลงาน และในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ลดทอนการทำงานช่วงการสร้างผลงานอยู่มาก แต่ก็จะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่แพง 

ค่าอุปกรณ์และวัสดุ ในส่วนนี้ค่อนข้างเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนสถาปัตย์และการออกแบบ เนื่องจากวัสดุจะสะท้อนจากการออกแบบงานของผู้เรียน และหากห่วงเรื่องงบประมาณ วัสดุถูกแพงสามารถทดแทนกันได้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคและความต้องการความสวยงามของผลงาน 
ในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้เรียนจะเป็นคนออกเองทั้งการเรียนสถาปัตย์ภาคไทย และการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

Screenshot 2021 11 02 at 14.59.03 - Time Machine Studio

ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ทุ่นแรง ในส่วนนี้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับทางเลือกและความยากง่ายของการออกแบบของผู้เรียนสถาปัตย์และการออกแบบ
หาก
งานมีความซับซ้อนหรือรูปทรงโค้งเยอะ ประกอบยาก การใช้เครื่องช่วยตัด หรือช่วยพิมพ์ขึ้นเป็น 3 มิติมีความจำเป็นมาก และราคาในการจ้างงานค่อนข้างแพง ตัวอย่างเช่น งานชิ้นหนึ่งค่าเฉลี่ยของราคาใช้เครื่องเลเซอร์ช่วยตัดผลงานอยู่ที่ 600-2000 บาทในงานขนาดกลาง และงานขนาดใหญ่เกิน 1 เมตร ราคา 4000-8000 บาทต่องาน และค่าเฉลี่ยของราคาใช้เครื่องพิพม์ 3 มิติ อยู่ที่ 3000-8000 บาทต่องาน ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นแล้ว ส่วนนี้ใช้เงินมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ภาควิชานานาชาติอย่าง inda ได้จัดเตรียมเครื่องเลเซอร์และ เครื่อง 3มิติ ไว้ให้เพื่อให้ในการทำงานด้วย ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้สำหรับผู้เรียน 

ส่วนของ commde ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดเตรียมเครื่องตัดเครื่องพิมพ์เหล่านี้ให้เนื่องจากการเรียนแบบ commde จะไม่ได้ใช้เหมือนกลุ่มการเรียนสถาปัตย์ แต่ทางภาควิชาได้เตรียมห้อง workshop ต่างๆไว้เแทน เช่น workshop ไม้ หรือสีและวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการเรียน ซึ่งช่วยผู้เรียนได้เยอะมาก

ฉะนั้น บทสรุปของค่าใช้จ่ายในช่วงการเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ เทียบภาคไทย และ ภาคอินเตอร์ ในภาพของการจ่ายค่าเทอมที่ต่างกับเกือบ 5 เท่านี้ ในความเป็นจริง คณะอินเตอร์ที่แม้ราคาแพงกว่าก็ได้มอบสาธารณูปโภคที่มากกว่า เพื่อตอบโจทย์กับวิธีการเรียนการสอนที่พลิกแพลง และตอบโจทย์กับสิ่งที่ควรเป็นมาตรฐานของโรงเรียนออกแบบเช่นกัน

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • จำเป็น

  คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

 • สถิติ

  เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ