Inter Portfolio Course2

begin with

Portfolio Foundation2

คลาสปูพื้นฐานของเรามุ่งเน้นการสอน
กระบวนการออกแบบ และความเข้าใจ ในการสร้างผลงานศิลปะ การสอนจะแบ่งออกเป็น 4 คลาสโดยจะสอนตามขั้นตอนในการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ หลักการออกแบบ/ศิลปะเบื้องต้น และการวิเคราะห์เชิงลึก (basic design/art process & research)
การนำเสนอข้อมูลโดยใช้หลักการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพเพื่อให้เห็นข้อมูลองค์รวม (research analysis & visualization)
การเลือกข้อมูลสำหรับการออกแบบ/ทำศิลปะเพื่อตอบโจทย์แรก (executing design/art)

Port foundation class

และในคลาสสุดท้ายของคอร์ส portfolio foundation ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและผลงานที่ได้สร้าง (pin-up) เพื่อให้ผู้สอนได้รับข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น และแนะนำความเป็นไปได้ในการตอบโจทย์ที่ผู้เรียนตั้ง ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและเลือกข้อมูลในการนำไปพัฒนางานต่อไป

 

และในการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นการชี้วัดความสามารถของผู้เรียนเพื่อทำการเข้าคลาสให้ตรงกับระดับความสามารถของผู้เรียน.

Port foundation class

และในคลาสสุดท้ายของคอร์ส portfolio foundation ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและผลงานที่ได้สร้าง (pin-up) เพื่อให้ผู้สอนได้รับข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น และแนะนำความเป็นไปได้ในการตอบโจทย์ที่ผู้เรียนตั้ง ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและเลือกข้อมูลในการนำไปพัฒนางานต่อไป

และในการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นการชี้วัดความสามารถของผู้เรียนเพื่อทำการเข้าคลาสให้ตรงกับระดับความสามารถของผู้เรียน.

3 classes optimized by level of
design lesson

Skill Develop

คลาส skill develop เป็นคลาสเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบการออกแบบ เพื่อสร้างความถนัด และสามารถนำไปใช้งานได้ดีมากขึ้น ในการเรียนคลาสนี้ ผู้สอนจะลงรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบทีละขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจครบทุกกระบวนการและสามารถประยุกต์และนำไปใช้กับคอนเสปต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในคอร์สนี้ทางผู้สอนจะสังเกตุลักษณะและความชอบของผู้เรียนด้วย เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบถึงตัวตนและนำไปสู้การสร้างงานที่มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

Design Preparation

คลาส design preparation เป็นคลาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบเบื้องต้น ทางผู้สอนจะลงลึกกับการเลือกคอนเสปของผู้เรียนในการนำมาเป็นโจทย์การทำพอร์ตฟอลิโอ และในคอนเสปที่เลือกมาต้องทำการหาข้อมูล ลงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้โอกาสในการออกแบบเพื่อให้ได้ผลงานสุดท้ายที่น่าสนใจและเป็นคำตอบของสิ่งที่ตั้งเป็นโจทย์ไว้
ในคอร์สนี้ทางผู้สอนจะดูการเลือกคอนเสปจากหลายปัจจัย ทั้งความเป็นไปได้ในการออกแบบ ความชอบส่วนตัวของผู้เรียนเพื่อเป็นงานที่มีศิลปะและน่าสนใจได้มากที่สุด

Design Scholar

คลาส design scholar เป็นคลาสสำหรับผู้ที่มีความชำราญในการออกแบบ ทางผู้สอนจะวางแผนและ brain storm กับน้องๆเพื่อให้ได้คอนเสปที่ชัดเจนกันตัวผู้เรียนที่สุดโดยจะเป็นการเปิดกว้างและแนะนำความเป็นไปได้ที่ผู้สอนเห็นเพื่อให้ผู้เรียนมีตัวเลือกในการออกแบบที่มากทึ่สุด ในคอร์สนี้ทางผู้สอนจะดูการจัดการงานของผู้เรียนและช่วยหาทางในการทำให้งานสำเร็จจในรูปแบบที่น่าสนใจที่สุด และช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยมีมาก่อนที่เป็นมาตรฐานใหม่ของการสร้างงานพอร์ตฟอลิโอ โดยที่จะไม่ละทิ้งความชอบส่วนตัวของผู้เรียนเพื่อให้เป็นผลงานของผู้เรียนที่แท้จริง

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ