รีวิวการเตรียมตัวเข้า COMMDE จุฬาการสัมภาษณ์และโจทย์ SKILL TEST TCAS 65

ในการเตรียมตัวเข้าคอมดีปีนี้ จะยังคงเป็นการยื่นเหมือนเดิมแต่ทางคอมดีได้เปลี่ยนการยื่นเป็นระบบ ONLINE เต็มตัว ซึ่งทางเราจะขอแนะนำความเข้าใจระบบการยื่นคอมดี เพื่อให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นกับการยื่นออนไลน์และรู้ว่าตัวน้องๆเองเมื่อยื่นไปแล้วจะต้องตรวจสอบส่วนใดบ้าง เพราะในรอบที่ผ่านมาน้องๆของเราได้เจอปัญหากับระบบอยู่บ้าง รวมถึงการสอบ SKILL TEST ที่ปีนี้มีการปรับโจทย์ทีมีการเน้นไปที่สกิลบางอย่างอย่างชัดเจนและเปลี่ยนปริมาณเวลาการสอบด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านและเตรียมตัวกันเลย 

การทำพอร์ทฟอลิโอ COMMDE จุฬา

ในการยื่นพอร์ทฟอลิโอ ยังเป็นรูปแบบเดิมคือการยื่น 12 งาน 12 หน้า แต่ในปีนี้ทางคอมดีได้ตั้งโจทย์พิเศษ 1 ข้อในงานที่ 12 จะต้องเป็นผลงานที่แสดงความเป็นตัวเองมากที่สุด และนำเสนอในรูปแบบผลงานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้สื่อวิดีโอ หรือ ภาพเคลื่อนไหว STOPMOTION ซึ่งการกำหนดข้อกำหนดตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ความต้องการขอ COMMDE จุฬาที่ต้องการแสดงตัวตนให้ชัดเจนในการทำพอร์ทฟอลิโอนั่นเอง และตัวอย่างการทำขอ 12 สามารถเป็นได้ดังนี้

ระบบการยื่นในรูปแบบออนไลน์ 

ในการยื่นออนไลน์จะมีขั้นตอนทั้งหมด 9 section ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการทำเอกสาร ในปีที่ผ่านมา เอกสารของ COMMDE จุฬา เป็นการแสกนและในไปอัพโหลด ซึ่งในตอนนี้หลายๆส่วนเป็นการกรอกแล้วแต่ก็ต้องพึงระวังเรื่องดังนี้

 1. เอกสารที่ให้แสกนห้ามใช้ IPAD และ APPLE PENCIL ในการเซ็นเอกสาร
  เอกสารที่ทางคอมดีให้เซนต์เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีทั้งหมด 4 ใบ และจะมี 1 ใบที่มีหมายเหตุให้เราเซ็นด้วยปากกาจริงบนกระดาษจริงๆ อย่างไรก็ตามเราแนะนำว่า ถ้าจะให้มั่นใจ ทุกๆแผ่นที่เราต้องเขียน ให้ปริ๊นท์ออกมาและสแกนเลยจะดีที่สุด
 2. เมื่อกด SUBMIT แล้วจะต้องมีอีเมลในการยืนยัน และการแจ้งการสอบ SKILL TEST จะต้องมีการแจ้งบอกห้องสอบ เวลาสอบ และ ลิงค์สำหรับการเข้า ONLINE MEETING PLATFORM หากไม่ได้รับต้องรีบแจ้ง COMMDE จุฬาทันที
  เคสนี้จริงๆแล้วผู้ทำผิดพลาดไม่ใช่คนที่ยื่น แต่เป็นที่ระบบของทาง COMMDE จุฬาเอง อย่างไรก็ตามบุคคลที่เสียผลประโยชน์คือเรา หากเราไม่ได้รับอีเมลการยืนยันการยื่น หรือ อื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้รายละเอียดและเราไม่ทราบ เพราะไม่มีการแจ้งให้สันนิษฐานว่าเราไม่ได้รับอีเมลนะครับ หากไม่มั่นใจจริงๆสามารถลองถามเพื่อนที่ยื่นด้วยกันได้เลยว่ามีได้รับอีเมลไหม ถ้าเพื่อนได้รับ และเราไม่ได้รับ ให้เรารีบแจ้งกับ OFFICE COMMDE จุฬา โดยทันทีและให้เค้าดำเนินการให้เร็วที่สุด
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การสอบ SKILL TEST COMMDE จุฬา

ในปีล่าสุดการสอบ SKILL TEST COMMDE จุฬา มีการเปลี่ยนแปลงอกไปจากเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ระบบการยื่นในรูปแบบออนไลน์ ในการยื่นออนไลน์จะมีขั้นตอนทั้งหมด 9 section ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการทำเอกสาร ในปีที่ผ่านมา เอกสารของ COMMDE จุฬา เป็นการแสกนและในไปอัปโหลด ซึ่งในตอนนี้หลายๆส่วนเป็นการกรอกแล้วแต่ก็ต้องพึงระวังเรื่อง ดังนี้
 1. ปริมาณเวลาในการสอบ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนเวลาและจำนวนข้อสอบตลอดเวลา อย่างเช่นในช่วง 3 ปีที่แล้ว จะออกข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ 3 ชั่วโมง และในช่วง สองปีที่แล้วจะออกข้อสอบทั้งหมด 2 ข้อ 3 ชั่วโมง และในปีล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

SKILL TEST COMMDE จุฬา ข้อสอบที่ออกทั้งหมดมี 3 ข้อ

ในปีล่าสุดการสอบ SKILL TEST COMMDE จุฬา มีการเปลี่ยนแปลงอกไปจากเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

   • ข้อที่ 1 ให้เวลาทั้งหมด 60 นาที
    โจทย์ที่ได้รับคือ ให้วาดตามเรื่องเล่านิยายที่ทาง COMMDE จุฬาได้เตรียมให้ โดยเนื้อหาออกมาเป็นตัวละครตัวหนึ่ง อยู่ในบ้าน มีพี่น้อง พ่อแม่ ลักษณะต่างๆ และ กำหนดสี ในของชิ้นต่างๆ
   • ข้อที่ 2 ให้เวลาทั้งหมด 40 นาที
    โจทย์ที่ได้รับคือ ให้เติมคำในช่องว่าง ซึ่งโจทย์คือ YOUR FUTURE IS …(เติมคำในช่องว่าง)…
    และนำมาวาดเป็นโปสเตอร์ที่แสดงถึงประโยคของเรา พร้อมบรรยายความคิดสั้นๆ ด้านล่าง
   • ข้อที่ 3 ให้เวลาทั้งหมด 40 นาที
    โจทยที่ได้รับคือ ให้เราออกแบบตัวละครทั้งหมด 3 ตัวละครที่มีแรงบันดาลใจออกมาจากกระจกเงา โดยตัวละครจะตองเป็นนักสู้ (fighter) โดยสามารถสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาได้เอง
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
 1. แนวทางการออกโจทย์ อย่างที่เราเคยเขียน ARTICLE ว่าทางคอมดีจะมีโอกาสออกโจทย์เป็น สาม รูปแบบ ดังนี้
   • SKILL DRAWING
   • DESIGN FOR ATTENTION
   • DESIGN FOR SOLUTION
   • SKILL TEST COMMDE

ในปีนี้ COMMDE จุฬา เลือกการเห็นภาพการวาดเป็นการเช็ค SKILL DRAWING และ DESIGN FOR ATTENTION เป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าที่ออกข้อสอบเป็นแบบนี้ เพราะ

  1. ต้องการออกข้อสอบที่ใช้เวลาน้อยลง ฉะนั้น ข้อสอบที่ออกทั้งสองประเภทนี้จะไม่ได้ใช้เวลาคิดนานเท่ากัน DESIGN FOR SOLUTION
  2. ต้องการวัดความสามารถในการวาดมากขึ้น เพราะในปัจจุบัน MEDIA ที่ผู้สมัครใช้เป็นหลักคือ คอมพิวเตอร์ ฉะนั้น ทาง COMMDE จุฬา ต้องการวัดความสามารถในการวาดจริง ใช้สีและการออกแบบในเวลาจำกัดด้วยความคิดตัวเองจริงๆ เพื่อเช็คว่าขาดสกิลด้านนี้หรือไม่ และ ทำพอร์ตเองหรือไม่
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การสัมภาษณ์ COMMDE จุฬา 

ในการสัมภาษณ์นั้นมีการวัดผลใกล้เคียงเดิมมาก โดยเราจำเป็นต้องมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ดี พร้อมรับมือกับคำถามที่มีการ IMPROVISATION ค่อนข้างเยอะ โดยในปีนี้ เคสที่เราเจอมา คือ คำถามที่ถามส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงรูปแบบผลงาน และ การคาดเดาตัวตนจากการวิเคราะห์พอร์ตฟอลิโอของอาจารย์ ทำให้เราเห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การทำพอร์ตฟอลิโอที่ดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดกับการเข้า COMMDE จุฬา ในตอนนี้ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนตั้งใจทำพอร์ตเพื่อยื่นในปีที่เราต้องการกันนะครับ

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • จำเป็น

  คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

 • สถิติ

  เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ