​​แนวโน้มการติวสถาปัตย์ของปี 66 สำหรับ INDA จุฬา พาร์ท 1 (PORTFOLIO และ CU-TAD)

ในช่วงของปีที่ผ่านมาการยื่นสมัคร INDA อย่างที่เราทราบว่าเกณฑ์ในการรับนั้นเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ฉะนั้นการเตรียมตัวในการเข้าคณะนี้ย่อมเปลี่ยนไปตามเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือก ฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำเนื้อหาที่น้องควรติวสถาปัตย์ในการเข้าสมัคร INDA CU กันครับ

สิ่งที่ควรติวด้านสถาปัตย์เรื่องที่ 1 : การติวพอร์ทฟอลิโอสถาปัตย์ 

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการยื่นคณะสามารถและการออกแบบคือการติว portfolio โดยถึงแม้ว่าคะแนนใน portfolio จะมีเพียง 5% อย่างที่เราได้กล่าวไปใน article ก่อนตามลิงค์นี้นะครับ (link) อย่างไรก็ตามการสร้างผลงาน portfolio ที่ดีมีผลมากในช่วงของ interview และถ้าพูดถึงส่งที่ติวสถาปัตย์ด้านระบบความคิดมา ยิ่งส่งผลอย่างมากกับการสอบ SKLL TEST ก่อน interview ฉะนั้นเรามาดู checklist การเตรียมตัวกันครับ และถ้าหากใครตั้งคำถามว่าจำเป็นต้องติว portfolio หรือไม่ เราจะตอบว่าขอให้ลองดูตาม checklist ของเราเพื่อตรวจสอบว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มทักษะหรือไม่และส่วนไหนนะครับ

สกิลที่จำเป็นในการติวข้อที่ 1 : พื้นฐานกระบวนการออกแบบ สิ่งที่จำเป็นอย่างที่สุด เนื่องจากในส่วนใหญ่โรงเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่นานาชาติในหลายที่จะสอนการออกแบบไม่เพียงพอ การออกแบบของเราที่เรียกว่า portfolio นั้นทำงานใกล้เคียงกับการทำงานทดลองวิทยาศาสตร์ โดยเราจะตั้งโจทย์ของเราขึ้นมา นั่นคือคำถามที่เราตั้งนั่นเอง ซึ่งในรูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ เราเรียกว่าสมมติฐาน จากนั้นเรานำคำถามนั้นมาทำรีเสิชเพื่อหาว่าคำถามของเราอันไหจะน่าสนใจจริงๆ หรือสามารรถนไปต่อยอดบางอย่าง จนถึงบทสรุปการทดลอง สิ่งนี้เราจะเรียกว่า CONCEPT หลังจากนนั้นเราจะทำการเริ่มกระบวนการออกแบบ เราจะต้องจินตนาการว่าเราจะหาสิ่งใดมาแก้ปัญหาหรือตอบโจทยกับคำถามที่เราตั้งขึ้น การะบวนการรนี้ เราได้เห็นงานจากการไม่ได้ติวสถาปัตย์และการออกแบบของหลายคน ได้ทำงานแบบข้ามช่วงรีเสชและนำสิ่งที่เราจินตนาการคำตอบอยู่แล้วมาใช้ทันที ซึ่งจะทำให้ความชัดเจนของคำตอบขาดไป และขาดรีเสิชที่สามารถเปลี่ยนเป็น diagram มาแสดงเพื่อประกอบข้อมูล

สกิลที่จำเป็นในการติวข้อที่ 2 : การแสดงความเป็นตัวเองใน portfolio ในการติวสถาปัตย์ของเรา จะเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้หนทางในการทำงานเบื้องต้น และสังเกตน้องติวว่าส่วนไหนที่น้องติวเริ่มทำซ้ำและดูอินในการเรื่องนั้น เราจะเช็คเพื่อแนะนำการออกแบบได้แยบยลมากขึ้น เพื่อให้ได้ทดลองหาความเป็นตัวเอง สร้างเอกลักษณ์ของงาน portfolio ของน้องติวสถาปัตย์และการออกแบบของเรา

สกิลที่จำเป็นในการติวข้อที่ 3 : เครื่องมือช่วยเหลือในการสร้างผลงาน portfolio สิ่งที่หลายๆโรงเรียนไม่มีสอนคือการใช้โปรแกรม สองมิติและสามมิติเพื่อช่วยเหลือในการสร้างผลงาน การติวในส่วนนี้จะช่วยสร้างองค์ความรู้การเลือกใช้โปรแกรมในการสร้างผลงาน และรู้ว่า การทำงานไปจนถึงการจัดหน้ากระดาษเราจะต้องจัดการใช้โปรแกรมอะไร เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลงานที่มากที่สุด

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ควรติวด้านสถาปัตย์เรื่องที่ 2 : การติวข้อสอบสถาปัตย์ CU-TAD ให้ผ่าน 50 คะแนน

เราจะแนะนำว่า CU-TADจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลอยู่ที่ 15% การติวสถาปัตย์ด้าน CU-TAD จึงเป็นทางเลือกให้การน้องๆที่ต้องการสร้างคะแนนส่วนนี้ หลายคนที่ได้คะแนนไม่มากก็สามารถเข้าสอบได้ ฉะนั้นการนำการสอบผ่านนของเราจะให้น้องๆเลือกทางเลือกแบบนี้ โดยเราจะติว CU-TAD แยกเป็นพาร์ทดังนี้

ทางเลือกการติวสถาปัตย์ที่ CU-TAD 1 : การหวังคะแนนจากการเข้าใจ 3 มิติ

ทางเลือกการติวสถาปัตย์ด้านนี้จะให้น้องๆเน้นที่พาร์ท 2 เรื่องของ ISOMETRIC (20คะแนน) ซึ่งอาจจะออกข้อสอบในพาร์ทที่ 3 ด้วยที่เป็น ISOMETRIC ขนาดใหญ่ (20คะแนน) โดยการติว เราจะมีสูตรและทฤษฎีในการมอง 3มิติ เพื่อให้น้องๆสามารถประกอบภาพได้ทันใน 3 นาที รวมถึงการสร้างการฉายเงาที่เร็วที่สุด

ทางเลือกการติวสถาปัตย์ CU-TAD ที่ 2 : การหวังคะแนนจากการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์

ทางเลือกการติวสถาปัตย์ด้านนี้จะให้น้องๆเน้นที่ การออกแบบการสื่อสารให้ตรงโจทย์ในข้อสอบเรื่องของ LOGO & PRODUCT DESIGN (20คะแนน) โดยการทำข้อสอบพาร์ทนี้จะมีความยากที่เราจะต้องคิดงานให้ครบ 4 ชิ้นน ในเวลาเพียง 15 นาที ซึ่งเราจำเป็นต้องมีระบบความคิดที่พร้อมในการสร้างผลงาน รวมถึงวิธีในการจบงานให้ทัน 3.45 นาทีต่อข้อซึ่งไม่ยากอย่างที่คิด โดยเราจะมีวิธีในการจัดการเวลาและสร้างความคิดให้ครบ 4 งานก่อนนเริ่มทำ ฉะนั้นถ้าใครเป็นสายออกแบบเราจะเชียร์ใหเก็บคะแนนเต็มในข้อนี้ครับ

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ทางเลือกการติวสถาปัตย์ CU-TAD ที่ 3 : การหวังคะแนนจากการทักษะการฝึกวาด ทั้งมือและทัศนียภาพ

ทางเลือกการติวสถาปัตย์ด้านนี้จะให้น้องๆเน้นที่ การฝึกการวาดทัศนียภาพให้เป็นโดยเราจะให้เน้น 3 ข้อหลักในการได้คะแนน โดยที่ติวสถาปัตย์ทุกที่ควรตรวจให้ครบทั้ง 3 ข้อนี้

1. THEORY
สิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยคือการวางรากฐานความเข้าใจวิธีการมองของคน เพื่อสามารถวาดได้เสมือนตามองจริงๆ โดยสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจ จุดปลายตา เส้นระดับสายตา และ directional path หรือเส้นทางการเดินซึ่ง directional path นี้เป็นเรื่องที่สำคัญและหลายที่ติวสถาปัตย์ไม่ได้สอน แต่ฝึกจนคุ้นชินเอง อย่างไรก็ตามการตรวจทานทั้งหมดสำคัญมากเพื่อให้ได้มุมมองที่ผิดและสามารถวาดได้ตรงกับขนาดจริง

2. COMPOSITION
การจัด composition เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากเวลาที่เรามีคือ 30-40 นาที ซึ่งหากเราไม่เข้าใจการจัดวางองค์ประกอบภาพ สิ่งที่จะตามมาคือ 2 เรื่อง 1. การทำให้ภาพสมบูรณ์ไม่ทันในเวลา 2. ไม่สามารถจัดการข้อมูลในโจทย์ได้ครบ โดยทั้งหมดจะสร้างปัญหาในการสอบและทำให้เสียคะแนนอย่างน่าเสียดาย พี่ติวสถาปัตย์ควรสอนทฤษฎีการวางภาพที่ลึกไปถึงการจัดตำแหน่งของเรื่องราวให้ชัดเจน

3. DETAIL
การให้ความรู้เรื่องของ detail แต่ละรูปแบบอาคาร การวาด perspective จะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลย เนื่องจากส่วนนี้จะเป็นการสร้างความสมบูรณ์ของงาน รวมไปถึงความรู้ในการจัดการสิ่งที่ควรมีdetail และส่วนที่ไม่ควร ฉะนั้นพี่ติวสถาปัตย์ควรสอนวิธีจัดการให้เรียบร้อย
ในเนื้อหาของเรื่อง perspective จะเห็นได้ว่า ที่ติวสถาปัตย์ไม่จำเป็นต้องสอนโดยการให้วาดไปเรื่อยๆ แต่สามารถให้หลักการชัดเจนในการสอนเพื่อให้ผู้สอบตั้งสติในการจัดการทีละเรื่อง

และนี่คือสิ่งที่ที่ติวสถาปัตย์ ปี 2022 ควรสอน และพบกันใน EP2 ของแนวโน้มการติวสถาปัตย์ SKILL TEST & INTERVIEW นะครับ

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ