เทียบการติวสถาปัตย์กับการวาดทัศนียภาพ (perspective) ในอดีตกับปัจจุบัน อะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุง!!!

จากที่เห็นว่า ในปัจจุบันการให้คะแนนการสอบทั้งหมดของความถนัดสถาปัตย์เทียบกับการให้คะแนนการวาดทัศนียภาพนั้นมีผลเพียง 20% เท่านั้น ฉะนั้นเราขอสรุปกับความจำเป็นในปัจจุบันก่อนว่าการติวสถาปัตย์เรื่องทัศนียภาพนั้นยังมีความจำเป็น แต่ว่าเราต้องตั้งคำถามต่อว่าการติวเรื่องทัศนียภาพแบบเดิมนั้นต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร เราคิดว่าการติวทัศนียภาพจะต้องปรับปรุงอีก เนื่องจากหากใครที่เคยติวสถาปัตย์ด้านทัศนียภาพมาก่อนจะพบว่า การเริ่มเรียนจะเริ่มเรียนจากเรื่องการวาด คน รถ ต้นไม้ ซึ่งสำหรับเรา เราไม่เห็นถึงความจำเป็น เนื่องจาก สิ่งที่การวาด คน รถ ต้นไม้ เป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบของการวาดที่เห็นถึงบรรยากาศเท่านั้น เราเชื่อว่าการวาดทัศนียภาพคือการสื่อสารมุมมองของเราที่ได้เห็นสถาปัตยกรรมต่างๆ ฉะนั้นการวาดทัศนียภาพในปัจจุบันอย่าง CU-TAD ที่มีเวลา 30 นาที เราจะเริ่มจากการสอบทฤษฎีก่อน ซึ่งวิธีนี้จะวิธีที่ทำให้เราสามารถติวสถาปัตย์เรื่องการวาดทัศนียภาพำด้ภายใน 1 เกือนที่วาดได้จริง และเพื่อให้น้องๆทุกคนที่เรียนเห็นภาพรวม ฉะนั้นเราจะมาเล่าในสิ่งที่เราทำระบบไว้ ที่เราคิดว่าการติวสถาปัตย์ในการวาดทัศนียภาพจะมีดังนี้

การติวสถาปัตย์วาดทัศนียภาพเรื่องที่ 1 : เปลี่ยนจากการเริ่มวาด คน รถ ต้นไม้ เป็นการเริ่มด้วยการเข้าใจทฤษฎีอย่างสมบูรณ์ก่อน 

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือของการติวสถาปัตย์ด้านทัศนียภาพคือการสร้าวความเข้าใจ  3 มิติ ทั้งหมด และสามารถวางแผนการวาดภาพที่ต้องการสื่อสารได้ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องเริ่มเรียนคือ การวางแผนการวาง จุดปลายตา (vanishing point)เส้นระดับสายตา (horizontal line) และ “เส้นทางหลักของภาพ” (directional path)* ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง* ให้เรียบร้อย เพื่อทำให้เราได้รับอิสระในการจัดวางภาพจริงๆ และสามารถกำหนดมุมได้ว่าเราจะซ่อนหรือเน้นอะไร เพื่อให้ประหยัดเวลาในการวาดมากที่สุด

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การติวสถาปัตย์วาดทัศนียภาพเรื่องที่ 2 : สิ่งที่สร้างคะแนนมากที่สุดตือการสร้างความลึก ดีเทลอาคาร และ การจัดองค์ประกอบ มากกว่าการวาดคนให้สวย

เราต้องเข้าใจก่อนว่าอาจารย์ที่ให้เวลาเรา 30 นาทีในการทำข้อสอบนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจให้เกิดแบบนี้ และเค้าเข้าใจว่าหากเค้าตั้งเวลา 30 นาที เค้าจะคาดหวังสิ่งที่เป็นไปได้เวลานี้เท่านี้ ฉะนั้น เราต้องกลับมามองภาพใหญ่ก่อนว่าอะไรที่ทำให้เราได้คะแนนเยอะที่สุด การวาดคนสวย รถดูสมจริง หรือ การทำให้บรรยากาศสถาปัตยกรรมและมุมมองมีความลึก ละเอียด และซับซ้อน เมื่อเรากลับไปอ่านโจทย์ในทุกๆปี จะเห็นว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่สั่งว่าให้วาดคนแบบไหน รถกี่คัน แต่จะเป็นการสั่งให้วาดรูปแบบอาคารและการจัดเรียงเป็นทางหรือ plaza ต่างๆ ฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าการเรียนรู้ดีเทล และการทำให้สมบูรณ์เป็นอาคารที่เร็วที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ภาพสมบูรณืในเวลาอันจำกัด ฉะนั้นเราจะเน้นให้ทุกคนที่เรียนวางองค์ประกอบให้เรียบร้อย โดยการใช้จุดสนใจ 4 จุด และเน้นให้สถาปัตยกรรมที่อยู่ 4 จุดนั้นมีความละเอียดมากที่สุด และการเลือกสถาปัตยกรรมที่เด่นก็จำเป็นต้องมาจากโจทย์ที่สั่งเช่นเดียวกัน และการเก็บรายละเอียดของแต่ละอาคารเราก็จะมีวิธีในการจัดการเร็วที่สุดที่เราจะไม่คำนึงถึง การวาดคนที่สวยก่อน แต่เน้นการติวสถาปัตยกรรมให้ด๔เป็นการสเกตช์ที่ไม่ดูเป็นการ์ตูน

สิ่งสำคัญที่สุดที่เราเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิดมานานคือการวาดต้นไม้ เราคิดว่าบทเรียนแบบเดิมที่เราต้องวาดเว้นให้ดูเป็นต้นไม้มากที่สุดนั้นไม่มีความจำเป็นในการสอบเลย เพราะในเวลาอันจำกัด สิ่งที่เราสามารถเติมเต็มให้ภาพที่วาดได้คือแสงเงา ในขณะที่เส้นที่วาดนั้น เวลาที่อาจารย์ตรวจ อาจารย์จะมองภาพรวมมากกว่าเส้น ฉะนั้นถ้าเป็นเราเราจะลงทุนการวาดต้นไม้ไปกับการทำกิ่งและลำต้นให้ดูสมบูรณ์มากกว่าการเสียเวลากับการวาดใบไม้ เพราะส่วนของใบไม้ไม่ได้สร้างความโดดเด่นของเส้น แถมยังบดบังเส้นและความลึกของอาคารด้วยเช่นเดียวกัน

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การติวสถาปัตย์วาดทัศนียภาพเรื่องที่ 3 : สิ่งที่ความเน้นย้ำคือการจัดองค์ประกอบทั้งหมดให้เข้ากันมากกว่าการเน้นจุดใดจุดหนึ่งให้สวย เชื่อไหมว่า เมื่อเราติวสถาปัตย์มาในระยะเวลาสั้นๆ หากเราไปสอบ และเราวาดทัศนียภาพได้ในระดับปานกลางที่จะได้คะแนนอยู่ประมาณ 10-15 คะแนนในข้อสอบ CU-TAD สิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะได้ 10 หรือ 15 คะแนนคือช่วงเวลา 3 นาทีสุดท้าย หากเราไม่ได้มองภาพรวมก่อนว่าสิ่งที่ขาดไปในการได้คะแนนคือส่วนไหนและจัดการส่วนนั้นก่อน และไปทำในส่วนที่ไม่สำคัญเช่นการใส่รายละเอียดคน หรือเส้นต้นไม้ คะแนนที่ได้รัยจะน้อยกว่าแบบที่เราจัดการจุดที่ยังไม่สมบูรณ์เช่น อาคารที่สำคัญ หรือ แบคกราวน์ที่สร้างระยะลึก

เรามองว่าการวางแผนโดยรวมเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งเรื่องของการจัดเวลาและในเรื่องของการเลือกสิ่งที่ต้องการวาดและต้องการซ่อน แต่เราจะตั้งจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าเราจะสอนอะไรบ้าง และคาดหวังส่วนไหนบ้าง เพื่อให้การวาดแต่ละครั้งมีจุดประสงค์ในการทำและคาดหวังคะแนนได้จริง

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

เราขอสรุปการเตรียมตัวการติวสถาปัตย์เพื่อสอบการวาดทัศนียภาพในปัจจุบันจากมุมมองของเรานะครับ

อันดับที่ 1 การเข้าใจวางแผนการวาง จุดปลายตา (vanishing point) เส้นระดับสายตา (horizontal line) และ “เส้นทางหลักของภาพ” (directional path)

อันดับที่ 2 การวางองค์ประกอบ 4 จุด เพื่อวางสิ่งที่สำคัญที่โจทย์ให้มา และใส่ดีเทลอาคารให้เรียบร้อย

อันดับที่ 3 การเตรียมดีเทลให้ครบถ้วน ไล่เรียงการทำดังนี้

การวาดคน foreground การจัดการอาคารรอบข้างจาก middle ground ไป background การเติมคนที่ไม่ต้องมีรายละเอียด ที่ middle ground ไป background การใส่ shade ลงไปในอาคาร และ ทำหน้าต่าง ประตู ให้เป็นสีดำ เพื่อเพิ่ม contrast ลงสีหากว่าโจทย์ต้องการสั่ง

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ