Thai Port Course

think like an
architect

ในคอร์สการทำพอรตฟอลิโอภาคไทย เราวางหลักสูตรให้ผู้เรียนเข้า ใจทั้งด้านการออกแบบเบื้องต้น และด้านสถาปัตยกรรมที่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เริ่มต้นจากคอร์ส portfolio foundation คลาสเดียวกันผู้ที่เรียนด้านนานาชาติ เพื่อวางรากฐาน ความเข้าใจการออกแบบ และการสร้างงานศิลปะ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับด้านสถาปัตยกรรม

 

Portfolio Foundation2

เริ่มต้นจากคอร์ส portfolio foundation คลาสเดียวกันผู้ที่เรียนด้านนานาชาติ เพื่อวางรากฐาน ความเข้าใจการออกแบบ และการสร้างงานศิลปะ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับด้านสถาปัตยกรรม

Basic Design

คอร์ส basic architecture design
ในคอร์สนี้ผู้สอนมุ่งเน้นในการจัดประเภทขององค์ประกอบของสถาปัตยกรรม เรื่อง โครงสร้าง ระนาบปิดล้อม การใช้งาน และ ทางสัญจร ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกความเป็นไปได้ของการออกแบบในแต่ละองค์ประกอบ
เมื่อผู้เรียนเข้าใจครบถ้วน เราจะตรวจการออกแบบและตั้งโจทย์คอนเสปที่ต้องการ และออกแบบการจัดรวมเป็นสถาปัตยกรรม งานที่ทำจะมีการตอบโจทย์ที่ตั้งไว้อย่างตรงไปตรงมา และจัดระบบในการนำเสนออย่างชัดจน เพื่อจัดรวมเป็น 10 หน้าตามโจทย์การยื่นของคณะที่ผู้เรียนประสงค์เรียน

Basic Design
architectural design

คอร์ส advanced archtectural design
จะเป็นคอร์สที่สรุปงานนเพื่อใช้ในการยื่นพอร์ตฟอลิโอของมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสนใจ ในคอร์สนี้จะสรุปกระบวนการและนำไปใช้จริง เพื่อให้เกิดผลงานที่น่าสนใจที่สุดที่เป็นความคิดิจากตัวผู้เรียนเอง
หากผู้เรียนนต้องการลงการประกวดแบบ ผู้สอนในคอร์สนี้จะเป็น advisor ให้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลงานนที่น่าสนใจและสามารถทัดเทียมกับผู้แข่งขันคนอื่นที่กำลังศึกษาในเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ