we give value to all beginning

เราให้ความสำคัญกับทุกจุดเริ่มต้นของผู้เรียน

ฉะนั้นในทุกๆเดือนเราจะมีคอร์สเริ่มต้นรองรับให้ผู้เรียนใหม่เสมอ

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคไทยและนานาชาติ

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้า

คณะการออกแบบทุกประเภท

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคไทย

we design sets of courses making compatibilities to SAT / IELTS courses

เราได้ร่วมมือกับโรงเรียน THE COACH EDUCATION ในการจัดตารางคอร์สเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการออกแบบควมคู่กับการเรียน SAT/IELTS เพื่อสร้างคะแนน SAT/IELTS ให้พร้อมที่สุดในการยื่น

ชุดคอร์สสำหรับผู้เรียนช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ GRADE 10

timetable 1

ชุดคอร์สสำหรับผู้เรียนช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ GRADE 11 

แบบที่ 1

timetable 2

แบบที่ 2

timetable 3

ชุดคอร์สสำหรับผู้เรียนช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ GRADE 12

timetable 4

หากผู้เรียนต้องการเข้าคณะออกแบบในช่วง ม.6 ที่เริ่มหลังเดือนมีนาคม สามารถติดต่อวางแผนพิเศษกับเราทันที เพื่อเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุด

โทร 0947941450 หรือ 0908942132