Our products,

exquisitely design for design enthusiasts

Isometric Handbook

Tow-Face Type Isometric

หนังสือแบบฝึกหัดการทำ ISOMETRIC ที่เราได้ออกแบบการจำแนกประเภทไว้เป็นพิเศษ พร้อมสื่อการสอนที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจและทำข้อสอบได้จริง
รวมทั้งแบบฝึกหัด 500 ข้อที่เราออกแบบเอง แยกระดับความยากง่าย เพื่อความสมบูรณ์ในการฝึกมากที่สุด

ราคา PRE-ORDER

499 THB

(ราคารวมจัดส่งในประเทศ)

ติดต่อซื้อหนังสือโดยการแอดไลน์
timemachinestudio ได้เลย!