บทสรุปการยื่นเข้าคณะสถาปัตย์ inda 2022

รู้ไหมว่าการยื่นเข้าคณะสถาปัตย์จุฬา inda จุฬาตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่มาก ทั้งในเรื่องของเปอร์เซนต์การยื่นเข้า การวัดผลในการรับนักเรียนเข้า รวมถึงรูปแบบการยื่นพอร์ตฟอลิโอที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันที่ยื่นงานระบบออนไลน์นั่นเอง ซึ่งการวัดผลในผลงานที่จำกัดเพียง 20 หน้างานจะมีการเปลี่ยนการตรวจไป รวมถึงการสอบ inda skill test ที่ให้เกณฑ์การวัดผลมากขึ้น ฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาสรุปการยื่นเข้าของคณะสถาปัตย์ inda จุฬาปี 2022 กันครับ 

ในการเริ่มอธิบาย เราจะพูดถึงเกณฑ์กันก่อน ซึ่งในอดีตกับปัจจุบัน เกณฑ์ของ inda จุฬา มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

จะเห็นได้ว่า ในเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปสามารถมองเห็นได้สี่อย่าง คือ

1. การวัดผลของ inda จุฬา ต้องการเด็กที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่า inda จุฬากำลังพัฒนาไปเป็นคณะที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้นอีกระดับ โดยเราจะสามารถสังเกตได้จากเปอร์เซนต์การรับประเภทผู้ยื่นของ INDA โดยการยื่นของ INDA จุฬา จะแบ่งผู้ยื่นออกเป็น 4 ประเภท

1. A = ABROAD

2. I = INTERNATIONAL

3. EP = ENGLISH PROGRAM

4. T = THAI PROGRAM

โดยทั้ง 4 ประเภทนี้จะแบ่งตามประเภทของการศึกษาที่ผู้ยื่นเข้า INDA จุฬาเรียนจบมา และเราเชื่อว่าจะเป็นมาตรวัดส่วนหนึ่งที่ INDA จุฬาจะนำมาวัดเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของผู้ยื่นสมัคร ซึ่งจากข้อมูลของปีที่แล้วเราจะเห็นว่า คนที่ขึ้นต้นด้วยตัว T หรือจบจากโรงเรียนไทย จะมีสัดส่วนคนที่ยื่นแล้วไม่ติดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากกลุ่มทั้งหมด ซึ่งส่วนนี้เองเราจึงแจ้งว่า หากใครที่ภาษาอังกฤษมีพื้นฐานที่ไม่ดี ควรจะต้องปรับปรุงให้ดีและทำให้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Thai Port Course
Our course

2. ในเมื่อ inda จุฬา ให้ความสำคัญกับคะแนนภาษาอังกฤษ เมื่อเราดูคะแนนด้าน skill test และinterview จะเห็นว่าคะแนนรวมกันเท่ากับ 40 เปอร์เซนต์ของทั้งหมด และการสอบ skill test และinterview สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียนและการพูด ซึ่งสรุปแล้ว ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างมาก ถ้าหากจะลงลึกกับการเตรียมตัวภาษาอังกฤษ เราจะแนะนำให้เตรียมสำหรับช่วงของการทำ SKILL TEST และ INTERVIEW ของการเข้า INDA จุฬาดังนี้

การเตรียมตัวเรื่องของคำศัพท์ด้านสถาปัตยกรรม สิ่งนี้ค่อนข้างจำเป็นสำหรับการเขียน ESSAY ที่จะสื่อสารถึงความคิดและการตอบโจทย์ที่ได้รับมา วิธีการเตรียมตัวนั้น เราสามารถหาอ่านได้จากบทความสถาปัตยกรรมในเวปไซต์ต่างๆหรือหนังสือด้านสถาปัตย์ หรือแม้แต่ การฟังสถาปนิกใน youtube หรือ Netflix ที่เล่าถึงเรื่องราวการออกแบบของตัวเอง

การได้เห็นตัวอย่างการเล่าความคิดหรือผลงานของตัวเอง สิ่งนี้เลยที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเข้าสัมภาษณ์ การได้ฟังสถาปนิกพูดและเล่าเรื่องราวเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้เห็นภาษาพูด ภาษากาย และรูปแบบการเล่าเรื่องของแต่ละคนเพื่อนำมาปรับใช้ได้มากที่สุด เมื่อพูดภาษาอังกฤษ ส่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจุดเว้น และจุดเน้น ในน้ำเสียงการพูด และสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราฝึกฝน สกิลนี้จะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนคือการพรีเซนต์งานนั่นเอง

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การเรียนรู้การใช้และการเรียงประโยคที่เหมาะสมกับการเขียน ACADEMIC WRITING สิ่งนี้เป้นพื้นฐานที่ทุกคนควรใช้ในการเขียน SKILL TEST การเขียนนบทความเป็น ACADEMIC WRITING เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรปฏิบัติตามเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอ สิ่งที่เราอยากแนะนำคือให้ลองฝึกการรเขียนที่ใช้ COMPLEX SENTENCE รวมถึงการเขียนศัพท์ที่เกี่ยวข้องการด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้น รวมถึงกาฝึกเขียนครั้งนั้นๆ อยากให้ลองเช็คด้วยว่าเราเขียนตรงประเด็นหรือไม่ เน้นเนื้อมากกว่าน้ำ เนื่องจาก พื้นที่ของการเขียนมีเพียง 250 คำเท่านั้น และเราต้องเล่าให้กรรมการเห็นว่าเรามีความละเอียดในนการตอบโจทย์ เก็บเนื้อหาได้ครบถ้วนและรวบรัด

การเตรียมการเล่าเรื่องสำหรับการนำเสนอตัวช่วง INTERVIEW ในข้อนี้นั้นสืบเนื่องกับข้อที่แล้วที่เราต้องสื่อสารเรื่องราวให้ครบถ้วนและรัดกุม ฉะนั้นในช่วงของการINTERVIEW การเล่าถึงตัวเองอย่างครบถ้วนในเวลาอันสั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นของการสัมภาษณ์ INDA จุฬา ฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดจากประสบการณ์ของเราที่ได้เห็นสถาปนิกเล่าเรื่อง รวมถึงการฝึกพูดด้วยตนเองที่ได้เขียน script ไว้ โดยฝึกจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาที่เขียนและจำได้ และเมื่อเล่านั้นสามารถเล่าได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ โดยการทำ script นั้นเราแนะนำว่าให้ทำเป็นแบบ bullet point เท่านั้น ไม่จจำเป็นต้องเขียนเป็นบทพูดทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถพูดอย่างเป็นธรรมชาติและเนื้อหาครบถ้วน

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

3. คะแนนพอร์ตฟอลิโอที่ปรับลดลงเหลือ 5 เปอร์เซนต์ ตัวนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้ทดลองการทำพอร์ตที่เป็นตัวเองมากขึ้น ในการที่ INDA จุฬาลดความสำคัญของPORTFOLIO ลง นั้นก็เพื่อให้ความสำคัญกับ INTERVIEW มากขึ้น ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบว่าผู้สมัครทำงานเองจริงหรือไม่ รวมถึงการได้รับฟังแนวความคิดและความเป็นตัวเองของผู้สมัครคนนั้นๆ ฉะนั้นการทำพอร์ตเล่มนี้ กลายเป็นโอกาสที่ทำให้เรราได้แสดงงานอย่างอิสรระเพื่อทำให้การสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เรามองว่าการยื่นพอร์ตฟอลิโอ INDA จุฬานั้นไม่จำเป็นต้องยื่นเป็นงานสถาปัตย์เท่านั้น แต่เราอยากให้งานที่ยื่นไปทุกงานมีการคดิวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนเลือกทางเลือกของการตอบโจทย์ ฉะนั้นเราสรุปว่าการทำพอร์ตนี้ เป็นโอกาสแล้วสำหรับทุกคนที่มีแพชชั่นกับกาออกแบบ ทำให้เต็มที่กับความเป็นเราเลยนะครับ เพื่อสร้างความนน่าตื่นเต้นกับช่วงสัมภาษณ์

4. cutad ถูกลดลงคะแนนเหลือ 15% ซึ่งเราเชื่อว่า inda จุฬา กำลังเก็บคะแนนส่วนหนึ่งไปทดสอบความสามารถอีกรอบในรอบ SKILL TEST หลังสัมภาษณ์ ซึ่งในการสอบ SKILL TEST จะต้องวาดรูปเพื่อสื่อสารสิ่งที่เขียนนั่นเอง ซึ่งกลายเป็นว่าการเตรียมตัวอย่างที่เราบอกว่า PERSPECTIVE สามารถเป็นพาร์ททีสำคัญน้อยที่สุดเนื่องจากใช้เวลานานในการฝึกฝนกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นอีกครั้ง หรือหากเจะไม่วาด SKILL TEST ในรูปแบบของ PERSPECTIVE เราจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำ DIAGRAM ที่ดีเพื่อสามารถสื่อสารงานได้ดี ฉะนั้น ความสามารถในการวาดเป็นเรื่องจำเป็นแล้ว และสำคัญว่าเราต้องวาดจากจินตนาการจาก essay ของตัวเองโดยที่ไม่มีโจทย์มาให้

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ