แนวโน้มการติวสถาปัตย์ของปี 66 สำหรับ INDA จุฬา พาร์ท 2 (SKILL TEST และ INTERVIEW)พร้อมข้อสอบจริง SKILL TEST

ในส่วนของแนวโน้มการติวในพาร์ทแรกจะเป็นส่วนที่เราจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนยื่น ในพาร์ทที่ 2 จะพูดถึงเรื่องของสกิลที่ต้องติวสถาปัตย์และการออกแบบหลังยื่น INDA แล้วนั่นเอง ซึ่งการเตรียมตัวส่วนนี้หากไม่ได้เตรียมก่อนยื่น เราจะมีเวลาเตรียมตัวในช่วงหลังการยื่นและการประกาศเพื่อสอบสัมภาษณ์อยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์เท่านั้น (1 อาทิตย์หากเริ่มเตรียมตัวหลังประกาศรายชื่อสมัคร และ 2 อาทิตย์หลังหมดเวลายื่นรับสมัคร) ฉะนั้นเรามาอ่านแนวโน้ม ของการติวเข้า INDA CU ปี 2022 กันครับ 

สิ่งที่ควรติวด้านสถาปัตย์เรื่องที่ 3 : การติววาดสถาปัตย์ เรื่องทัศนียภาพและการทำ diagram เพิ่มการสอบ SKILL TEST INDA 

ในส่วนนี้ถ้าหากใครที่สอบ CU-TAD และได้สร้างความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม นั่นจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้การสื่อสารกับโจทย์ SKLL TEST ทำได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราจะเข้าสู่รายละเอียดของการสอบ SKILL TEST INDA และการติวสถาปัตย์และการออกแบบกันครับ การสอบ SKILL TEST INDA จะมีการวัดผลทั้งหมด 15% โดยการสอบจะมี หนึ่ง โจทย์ สองพาร์ท โจทย์ที่ตั้งในปี 2022 จะมีดังนี้ เมื่อเราอ่านโจทย์

สิ่งที่จำเป็นในการติวพาร์ทที่ 1 : การตอบให้ตรงโจทย์

สิ่งนี้จำเป็นที่สุดเนื่องจากหลายคนได้เขียนคำตอบเป็นแบบการเล่าเรื่องของตัวเอง เช่นสิ่งที่เจอมาและชื่นชม แต่กลับลืมเน้นย้ำประเด็นที่สำคัญในการเลือกสถานที่นั้นๆ เนื่องจากข้อสอบมีพื้นที่ให้เขียนเพียง 250 คำ ในเวลา 45 นาที ฉะนั้น สิ่งที่พี่ติวสถาปัตย์ควรรหมั่นตรวจทานจะต้องสังเกตุความชัดเจนในประเด็นการเล่า อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเรียงประเด็นและการไม่เขียนซ้ำที่เดิม ผู้สอบควรวางแผนประเด็นและร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเดียวก่อนนสรุปข้อดีทั้งหมดเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจเข้าใจประเด็น และเห็นถึงการวิเคราะห์ที่ชัดเจน การเขียนหากไม่ได้วางแผน อาจไปสรุปประเด็นซ้ำที่เดิมและไม่ได้ใจความและการวิเคราะห์ที่มากพอ

การใช้ TENSE ที่ถูกต้องสำคัญไม่แพ้กัน ฉะนันพี่ติวสถาปัตย์ต้องตรวจเช็คในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เสีย 15 % ของทั้งหมดในการยื่น

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ควรติวด้านสถาปัตย์เรื่องที่ 4 : การติวสัมภาษณ์ด้านสถาปัตย์เพื่อการเพิ่มข้อมูลสามัญด้านสถาปัตยกรรม และการเพิ่ม passion ในการอธิบายตัวเองและผลงาน

ในส่วนนี้จากประสบการณ์ทางโรงเรียนคิดว่าสำคัญที่สุดเนื่องจากพาร์ทนี้เหมือนเป็นพาร์ทที่ติดสินมากที่สุดในการเข้าเรียน น้องๆหลายคนที่มีคะแนนครบสามในสามก็พลาดได้ และมีสองในสามหลายคนสามารถได้เข้าเรียนเนื่องจากสัมภาษณณ์ได้ดี ฉะนั้นเรามาดูสิ่งที่พี่ติวสถาปัตย์ควรดูแลในส่วนนี้กันครับ

ส่วนที่ 1 : การสร้างความมั่นใจในผลงานและความคิดตัวเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดพาร์ทหนึ่งเนื่องจาก สิ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นคือความมั่นนใจของเรา โดยเบื้องต้น สิ่งที่จะได้มาหลังจจากความมั่นใจคือ EYE-CONTACT และการตอบคำถามอย่างมีระเบียบและกระชับ ไม่ตอบจากการเล่างานไปเรื่อยๆ รวมถึงเมื่อตอบในส่วนของความคิดเห็น เราจะมีพลังของความเชื่อของเราแฝงอยู่และทำให้ผู้ฟังมั่นใจในคำตอบเราจจากวิจารณญาณที่ได้เสนอไป ฉะนั้นพี่ติวสถาปัตย์ควรเป็นคนที่ฟังความคิดเห็นของน้องๆเสมอ เพื่อให้น้องๆมีความกล้าในการตอบคำถาม และมั่นใจในนความเป็นตัวเองในที่สุด ที่ติวสถาปัตย์นั้นๆควรมีการฝึกให้น้องๆนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความคุ้นชินในงานตัวเองและวิธีการสื่อสารที่ชัดเจน

ส่วนที่ 2 : ความเข้าใจในศิลปะเพื่อตอบโจทย์คำถามสำคัญที่ให้อธิบายรูปศิลปะ ในพาร์ทของการสัมภาษณ์นี้เป็นการสร้างคะแนนที่มากที่สุดในการสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะต้องอธิบายการวิเคราะห์งานศิลปะที่แสดงจจากอาจารย์ให้ได้ซึ่งการติวสถาปัตย์ตรงนี้ต้องสอนให้เป็นหลักการการตอบที่ชัดเจน โดยเรื่องที่ควรวิเคราะห์ควรพูดถึง COMPOSITION COLOR THEORY AXIS เพื่อวิเคราะห์คาดเดาความตั้งใจของศิลปินที่ผลิตงาน ซึ่งส่วนนี้พี่ติวสถาปัตย์ควรเริ่มสอนให้ดูงานมาก่อน ตั้งแต่ CASE STUDY ในช่วงการทำพอร์ต
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ส่วนที่ 3 : การสร้างการพูดที่แสดงถึงการวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ

สิ่งนี้จะเป็นการส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมของการสัมภาษณ์ที่ทำให้อาจารย์อยากคัดเลือกเราโดยสิ่งที่พี่ติวจะช่วยเหลือได้คือการสอนการทำพอร์ตแบบ CRITICAL THINKING และ DEESIGN PROCESS ที่ชัดเจน โดนการทำงานแบบนี้ต้องการรีเสิชที่ตรงไปตรงมาก่อนเกิดผลงาน ฉะนั้นหากการคิดผลงานเป็นแบบมีภาพสมบูรณ์ตั้งแต่ลังหวะที่เพิ่งได้ไอเดีย ตรงนี้เมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์น้องๆอาจไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดี รวมถึงกาตอบคำถามอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนที่ 4 : การสร้าง database เรื่องความเข้าใจสถาปัตย์ให้มากที่สุด

สิ่งที่สำคัญของการสร้างความมั่นใจของอาจารย์ในการเลือกเราอีกส่วนหนึ่งคือ ความรู้รอบตัวและการสังเกตุ หากเรามี่ความตั้งใอยากเข้าคณะสถาปัตย์ ความรู้พื้นฐานด้านนนี้เป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นพี่ติวสถาปัตย์ควรแนะนำการเสิชกูเกิลให้พบกับเวปไซต์ที่น่าสนใจและสามารถอ่านได้ง่าย หรือมีคลังหนังสือให้น้องๆได้นั่งอ่านเสริมทักษะ เช่น หนังสือ YES IS MORE

หนังสือรวบรวมผลงานนสถาปัตย์ที่เรียงเป็นไทม์ไลน์

หรือแม้แต่การเสิชหาใน KHAN ACADEMY ที่ทำให้เราได้เรียนออนไลน์ทุกๆเนื้อหา

ส่วนที่ 5 : การพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

ส่วนนี้จะมีความเกี่ยงข้องน้อยที่สุด แต่อย่างน้อยพี่ติวสถาปัตย์สามารถสร้าง พื้นที่โรงเรียนให้เป็นที่ฝึกภาษาอีกที่หนึ่ง โดยทางโรงเรียนเราจะมีการจัดการนำเสนอผลงานของน้องๆทุกเดือนเพื่อได้รับfeedback ทั้งงานและการเรียงเนื้อหาเพื่อสื่อสารอย่างเข้าใจ

ฉะนั้นแล้ว ในการติวสถาปัตย์ INDA จุฬาในยุค 2022 นั้น พี่ติวสถาปัตย์หลายๆคนต้องดัดแปลงการสอนที่ครอบคลุมการวัดผลที่มากขึ้นตามสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง เราเชื่อว่าการพัฒนานี้จะส่งผลกับตัวน้องๆในทางที่ดีที่ทำให้วงการสถาปัตย์ได้พัฒนาและต่อยอดขึ้นไปครับ

Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม
Time Machine Bangkok สถาบันสอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การตั้งค่าคุ้กกี้

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์อย่างดีที่สุดให้กับคุณ รวมถึงคุ้กกี้จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเว็บไซต์ และเพื่อจัดการวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงคุ้กกี้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่ระบุตัวตน สำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือสำหรับการแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล คุณมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นของเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานไม่เต็มรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุ้กกี้ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • จำเป็น

    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์นี้ เช่น ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุ้กกี้เหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ หากคุณต้องการที่จะอยู่ในระบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

  • สถิติ

    เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการติดตามข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คุ้กกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถติดตามจำนวนการเข้าชมที่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ